Rob Haskins (ARG)  "Much of the music, indeed, has an understated expression that would make it well suited to film.


BABYSUE  ★★★★★ EK IS EIK  "Vanschothorst puts more emotion into her harp than anyone we've ever heard before and the compositions
on this album are smart, precise, reflective, exacting, and purely beautiful."  


Simone Jonker daughter &initiator  "Your harPoetry Ek Het Gedink is deeply moving and a shining gem on the Ingrid Jonker tributeCD"

Lori Lieberman - singer/songwriter (Killing Me Softly a.o.)  "the EK IS EIK CD is very BEAUTIFUL and IMPRESSIVE, just love it !"


ALL ABOUT JAZZ  "The harp and trumpet  produce a moody scene where Laroo's muted brass perfumes Vanschothorst's air conditioned-cool underpinnings with a mixture of unfiltered cigarette smoke and lavender.."  


Mell Minter (Musically Speaking)  "Vanschothorst plays with a confident virtuosity that fully animates the extraordinary (and for me, unexpected)
breadth of her instrument’s expressiveness.

Djazz.tv - BRAVA.tv  ".. of course we broadcast all the beautiful (landscape)music-videos  you made .."

GAPPLEGATE  "Vanschothorst's music is a structured but dream-like realm of enchantment, a freely unfolding exotic sort of classical ambiance of
mood and expressivity, a sort of post-ECM spaciousness."  

Fernando Ferreira  (Graphicinema​)  "It is striking how the music - especially in this animation by Aimée de Jongh - reinforces the emotions."  

HARP COLUMN MAGAZINE  EK IS EIK  9/10  "Anne takes us by the hand to see all that is beautiful around us, and what a marvel it is !
 

Andreas Vollenweider - harpist  "dear Anne i went to listen to some of your music, and once again i am pleased to notice how the harp sends a
strong message, all by itself ; whatever we play, it turns out as an expression of the profound human longing for beauty of peace, aren't we fortunate ?"  

"Opvallend is de (film)muziek van harpiste Anne Vanschothorst. Nu eens niet bombastisch of orkestraal, maar minimalistisch en subtiel."  De Volkskrant

"Anne Vanschothorst is een van de meest avontuurlijke harpisten !"  RADIO4

"De muziek is allemaal even fraai en vol zeggingskracht. Anne Vanschothorst heeft met het ★★★★★ EK IS EIK album een waar briljantje gecomponeerd."  8weekly

"Een verstilde, melancholieke CD, geinspireerd door oude bomen, allerlei vogels en de taal van Zuid Afrika. OPZIJ

 

 

"EK IS EIK is verstilde muziek in de lijn van Arvo Pärt maar heeft daarnaast ook zijn eigen stijl zonder eentonig te worden ;

er zitten mooie verspringende nuances in met opbouw en spanning."  Nederlands Harp Bulletin

 


"Vanschothorst is dol op ongebruikelijke (artistieke) samensmeltingen."  LUISTER

"Pjotr van Schothorst brengt jouw harp en ziel prachtig in beeld. Mooi hoe de emotie is vastgelegd !"  Den Haag Cultureel Magazine
 

"Prachtig die muziek ! (harPoetry : Vrijheid ft . Marion Bloem)"  Marion Bloem - schrijver


"Vanschothorst's muziek is ingetogen, verdroomd en subtiel."  MUSICALIFEITEN

"Het prestigieus, Amerikaans platenlabel ‘Big Round Records’ dat Chick Corea en klarinettist Richard Stoltzman (momenteel,
misschien wel de beste ter wereld) uitgeeft, zorgt voor de internationale lancering van haar mooie cd. Bravo."
 KLASSIEK CENTRAAL


"Dankzij haar wonderschone harpklanken krijgen de vele bewegende beelden extra vaart. De voice-over wordt door de harpmuziek geenszins gestoord,
integendeel: de muziek van Vanschothorst smelt mooi samen met de kalm uitgesproken teksten van de kanoënde natuurfilmer."  
SCORE

nieuw album van landscape-music componist ANNE VANSCHOTHORST

~ Beautiful World : contemplatieve harPoems voor klein ensemble ~


11 nieuwe harPoems
In 2014 werd het EK IS EIK ALBUM van internationaal geprezen componist/harpist Anne Vanschothorst uitgebracht via NAXOS distribution en de prestigieuze Amerikaanse platenmaatschappij PARMA recordings. In de zomer van 2017 - drie jaar na dato - lanceert zij een nieuw project : ‘Beautiful World’ met zogenaamde harPoems voor haar indielabel HSM (harp and soul music). Elf muzikale landschappen voor klein ensemble. In Anne's beleving is muziek poëzie, poëzie muziek en existentieel. Met deze harPoems heeft zij de intentie een universele taal te spreken die expressie geeft aan universele gedachtes, emoties en gevoelens. Anne legt uit : “In mijn harPoems zijn tijd, ruimte en stilte essentieel, net als in een raak gedicht. Ikzelf heb soms de behoefte om te verdwijnen in de muziek .. tussen de noten .. een andere realiteit, in een wereld van schoonheid en troost. Misschien wil de Luisteraar wel met mij mee ..”


Anne’s genre-overschrijdende muziek zal zowel klassieke muziekliefhebbers als jazz-lovers aanspreken. Over de hedendaagse klassieke harp- klanken zijn sound on sound improvisaties opgenomen. De artiesten die een muzikaal antwoord hebben gegeven op de harpmonologen zijn Michael Moore (clarinet), Arthur Bont (drums/percussion), Jan Willem Troost (cello), Rebecca Sier (vocals) en Thijs de Melker (keyboard, bass).

 

Landscape music

"Muziek waarbij elke noot de omringende stilte accentueert en ook omgekeerd."  Een rake beschrijving over Anne's EK IS EIK CD (2014) door het muziek magazine JAZZmozaiek. Zijzelf omschrijft de eerder genoemde harPoems ook wel als landscape music of sound-sculptures. “Ik geloof in de kracht van ingetogen en verstilde muziek met een grote vleug melancholie / een mystieke en lyrische notescore die, de interne en externe landschappen waarin wij ons bewegen, als het ware visualiseert \ een driedimensionale omgeving waar je tussen de noten door kunt lopen."


Beautiful World

Over haar nieuwe CD zegt Anne Vanschothorst : “Bij het maken van mijn nieuwe album liet ik mij inspireren door authentieke muziek, poëzie, film, visual art, natuur en de ogenschijnlijk onschuldige dagelijkse impressies. Anders gezegd : alles wat indruk maakt op mij vertaalt zich via mijn 47snaren. De muziekstukken vertellen een verhaal over de zoektocht en het verlangen naar een mooie wereld."

 

Wereldwijd is het Beautiful World album - als limited edition CD verkrijgbaar via de officiële harpandsoul.com website.

 

Anne Vanschothorst is een van de weinige componisten ter wereld die toegepaste muziek maakt met de harp als basismateriaal en een pionier op het gebied van original minmal harp music. Omdat de pure klank van dit bijzondere instrument zo prachtig naturel versmelt met gesproken woord, visuals, natuur/omgevingsgeluiden en nog mooier klinkt dan de traditionele orkestmuziek, is zij een gepassioneerd pleitbezorger voor harpgebaseerde audio-producties in film, multi-media en kunstprojecten. Haar recente werk is gelicenseerd door (oa) filmmaker Ruben Smit (maker vd Nieuwe Wildernis) voor de bioscoopfilm en VARA docu “Levende Rivier”, Discovery Communications (bv Animal Planet, Discovery Channel, TLC) en een GUCCI infomercial. Anne heeft er voor gekozen onafhankelijk te zijn als kunstenaar, vanwege de artistieke vrijheid en de eindeloze mogelijkheden die het internet haar biedt zichzelf te ontwikkelen als creatief ondernemer, bijvoorbeeld door middel van free publicity zelf naam te maken voor haar indielabel HSM (harp and soul music).

ALL ABOUT JAZZ schreef al eens : “There is a stunning soundtrack quality to Anne Vanschothorst's music, but that should be no surprise as she has been called upon to provide such to the visual arts.”

PERSBERICHT

new album by landscape-music-composer ANNE VANSCHOTHORST
~   Beautiful World : contemplative harPoems for small band   ~11 new harPoems
The EK IS EIK CD - produced by international critically acclaimed Dutch composer/harpist Anne Vanschothorst - was released in 2014 via NAXOS distribution and the prestigious US record label PARMA recordings. Three years later, summertime 2017, she launches a new project : “Beautiful World” with so called harPoems for her indielabel HSM (harp and soul music). Eleven musical landscapes for small band. According to Anne music is poetry, poetry music and existential. With these harPoems she has the intent to speak an universal language that expresses universal thoughts, emotions and feelings. Anne explains : “In my harPoems time, space and silence are essential, like a heartfelt poem that touches the soul ; sometimes I have the desire to escape as it were into the music.. another reality, into a world of beauty and consolation. Maybe the listener wants to join me ..”

Anne's genre-transcending music will appeal to both classical music listeners and to jazz-lovers. Improvisations are recorded through overdub on the contemporary harp sounds. The following artists have given a musical answer to the harp-monologues : Michael Moore (clarinet), Arthur Bont (drums/percussion). Jan Willem Troost (cello), Rebecca Sier (vocals) and Thijs de Melker (keyboard/bass)
 

Landscape music

"Vanschothorst's music (EK IS EIK CD - 2014) is a structured but dream-like realm of enchantment, a freely unfolding exotic sort of classical ambiance of mood and expressivity, a sort of post-ECM spaciousness."  Such accurate words by music reviewer Grego Applegate (GAPPLEGATE). Anne herself describes the earlier mentioned harPoems as landscape music or sound-sculptures. “I believe in the power of subdued and stilled music with a melancholic flavour /a mystical and yet lyrical note-score that reflects the internal & external landscapes we are moving in\ that appeal to the imagination ; a three-dimensional scenery where you can walk around the notes as it were.” 


Beautiful World

About her new CD says Anne Vanschothorst : “Inspiration for Beautiful World came from authentic music, poetry, film, visual art, nature and the daily seemingly innocent impressions. In other words : everything that impresses me is translated via my 47strings. The tracks tell a story about the search and desire for a beautiful world.

 

The Beautiful World album will be available world-wide as limited edition CD via the official harpandsoul.com website.

 

Anne Vanschothorst is one of the view composers in the world who produces applied music with the harp as basis material and a pioneer in the field of original minimal harp music. She advocates that harp-based-audio-productions should be heard more often in film, multi-media and art-projects. Because the pure sound of this string-instrument has the unique quality to blend natural with spoken word, visuals and nature/ambient-sounds, even more so than the traditional orchestral music. Her recent work is placed e.g. in the cinema-movie and national television documentary “Levende Rivier / Living River” by film maker Ruben Smit, Discovery Communications (Animal Planet, Discovery Channel, TLC ao) and a GUCCI infomercial. Anne finds it important to be an indie-artist, due to the artistic- freedom that comes with it. The internet makes it easier to generate free publicity and opens a world of possibilities to make name for HSM (harp and soul music) herself and to develop as a creative entrepreneur.
 

ALL ABOUT JAZZ once wrote : “There is a stunning soundtrack quality to Anne Vanschothorst's music, but that should be no surprise as she has been called upon to provide such to the visual arts.”

PRESS release

landscapemusicorg.png

'Minimal harp in landscape music reflects and evokes landscape, nature and place.' AV | LandscapeMusic.org